Camino Lizardi, 4 bajo
Donostia - 20015
Tlf. 943 274 885
Fax 943 292 505
608 676 435 (Larrialdiak 24h)
otxoki@otxoki.com

 

Barne medikuntzabertan
Bertan gorputzeko organu guztiak eta beren funtzionamendua aztertzen da; arnas, gastroenterologiko, genitourinario, neurologiko etab.etako patologiak tratatzen dira.
Kirurgia
Patologiak nahiz kirurgia estetikoa serbitzuak.
Analitika
Odol autoanalizatzaileen barnean, CLIMA MC15 analizatzaile biokimikoa eta CELLS CAN 18 ABACUS analizatzaile hematologikoa ditugu erabilgarri. Era honetan, emaitzak, ordubeteko tartean, asteburu eta jaiegunak barne, izan ditzakegu.
Erradiologia
Sinpleak nahiz kontrastezko erradiologiak egiten dira.
Ospitalizazio prozesua
Beharrezkoa duten animalientzat, astegun nahiz asteburuetan.
Txertaketa
Txertaketa guztietan, animaliaren azterketa orokorra egiten da bere inmunitateaegokia dela ziurtatzeko.
Etxebizitzarako zerbitzua
Jabea edo animalia klinikara gerturatzea ezinezkoa izango balitz.
Aholkularitza
Animalia aukeratzeko, bere elikadura egokia zein denzehazteko edota seguruari buruz mintzatzeko garaian etab., kontseiluak eskaintzen dizkizugu.
24 orduz larrialdiak
Kontsulta orduetatik kanpo eta telefono mugikor baten bidez, albaitari batekin hitzegiteko aukera izango duzu eta beharrezkoa izanez gero, klinika bertan atendituko zaitu. Larrialdietarako soilik erabilgarria den zerbitzua da hau, beraz, zure kasua benetan premiazkoa ez bada ez ezazu deitu, behar bada, benetan gaixo dagoen animalia batekin dagoen pertsona, zuk telefonoa noiz zintzilikatuko duzun zain egon daiteke.
Ileapaindegitza
Aldez aurreko deialdi baten bidez dihardu zerbitzu honek.